Prijava
Srijeda 19.6.2019
Događaji:
Pretraga

U sali Općinskog vijeća Tešanj u ponedjeljak, 10.6.2019. godine održana je prezentacija javnog poziva Start up ideje mladih 2019, uključujući uslove javnog poziva, način bodovanja i druge potrebne informacije. Nakon prezentacije, održan je drugi dio planirane aktivnosti koji se sastojao od obuke kako napisati poslovne planove za nove Start up ideje i postojeće Start up-ove koji su podržani kroz program Najbolje poslovne ideje u periodu 2015-2017. godine. Događaju je prisustvovalo 26 mladih, kojima je kroz aktivno učešće pojašnjen svaki dio poslovnog plana, kao i uslovi javnog konkursa. Prezentaciju i obuku je održao Mirnes Dedukić, uposlenik Općine Tešanj. Prisutnima su prezentovana i dva ispunjena poslovna plana koja mogu poslužiti kao primjer prilikom izrade poslovnih planova.

Primjer poslovnog plana za novi Start up

Primjer poslovnog plana za postojeći Start up

Primjer ispunjenog budžeta


Projekat se realizuje sa UNDP-om uz podršku Vlade Švicarske u sklopu projekta MEG, uz osigurana sredstva od 86.200 KM. Krajni rok za prijavu je 21. juni, a više detalja možete pogledati ovdje

Omladinska banka Tešanj poziva mlade da apliciraju sa svojim projektima do 30.06.2019. godine do 14:00 sati. 

Poziv možete pogledati ovdje

Općina Tešanj raspisuje Javni konkurs za odabir korisnika Grant sredstava Općine Tešanj po Projektu Podrška razvoju start up ideja mladih 2019. Sredstva grant sheme usmjerena su na  samozapošljavanje i zapošljavanje mladih, kao i unaprijeđenje kapaciteta pokrenutih biznisa kroz projekat „Poslovne ideje mladih“ u periodu 2015-2017. godine.

Prezentacija javnkog konkursa i obuka za sve zainteresirane kandidate planirana je 10. juni 2019. godine u 13:00 sati u zgradi Općine Tešanj.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 21. juni 2019. godine.

U prilogu obavljujemo:

Javni konkurs pogledati ovdje

Smjernice za podnosioce prijava pogledati ovdje

Sastavni dio ovog javnog konkursa i prijavnih paketa su:

Za nove start up ideje:

6.1. Obrazac prijave

6.1.1.Obrazac budžeta

6.2. Izjava da osoba nije koristila sredstva podrške od strane Općine Tešanj

6.3. Nacrt ugovora

6.4. Obrazac izvještaja

6.5. Obrazac prijave (primjer popunjene prijave bit će dostupan do održavanje obuke)

6.6. Izjava o nepostojanju sukoba interesa i nesudjelovanju u koruptivnim radnjama

Za postojeće start up:

6.7. Obrazac prijave

6.7.1 Obrazac budžeta

6.8. Nacrt ugovora

6.9. Obrazac izvještaja

6.10. Obrazac prijave (primjer popunjene prijave bit će dostupan do održavanje obuke)

6.11. Izjava o nepostojanju sukoba interesa i nesudjelovanju u koruptivnim radnjama

Danas su u Općini Tešanj potpisani ugovori sa osam neformalnih grupa mladih ukupne vrijednosti 18.600 KM, a u okviru Programa Omladinske banke za 2019. godinu.

Radi se o društveno–inovativnim projektima: Nogometni klub, Ljetna škola fudbala, Kutak mira, Sačuvajmo našu tradiciju, Multifunkcionalni šadrvan, Ljetna škola sporta, Uređenje sportskog igrališta i Naš park-naša radost.

Općina Tešanj u saradnji sa Fondacijom Mozaik provodi ovaj Program već jedanaestu godinu i kroz različite projekte implementirano je oko 500 hiljada maraka.

Također, danas su potpisani i ugovori za četiri mikrobiznisa ukupne vrijednosti 8.000 KM, i to: 387.ba (Online marketing), Frizerski salon, Carpe Diem i Farma za organsku proizvodnju kokošijih jaja.

Inače, program Omladinske banke ima za cilj da poveća učešće mladih u razvoju lokalnih zajednica kroz aktivnu ulogu u procesima donošenja odluka, te pružanje podrške aktivnostima mladih u njihovim zajednicama kroz dodjelu bespovratnih novčanih sredstava projektima neformalnih grupa mladih.

 

Spisak korisnika stipendije Ministarstva za boračka pitanja ZDK za studijsku 2018/2019. godinu možete pogledati ovdje