Prijava
Petak 10.7.2020
Događaji:
Pretraga

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“,broj: 3/18),

 

S A Z I V A M

 1. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati u utorak, 30.06.2020. godine s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

 

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 3/18) za 40. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 38. i 39. TEMATSKE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

D N E V N I R E D

 1. Nacrt Odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće “Planjska rijeka” i “Gumurnica", općina Tešanj,
 2. Prijedlog Odluke o određivanju matičnih područja i njihovih sjedišta na području općine Tešanj,
 3. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o osnivanju JU “Sportsko-rekreacioni centar” Tešanj,
 4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za dodjelu koncesije,
 5. Prijedlog Odluke o prodaji parcele u k.o. Mrkotić, radi oblikovanja,
 6. Prijedlog Odluke o prodaji parcele u   k.o Tešanj I, radi oblikovanja,
 7. Informacija o radu mjesnih zajednica za 2019. godinu,
 8. Informacija o provedenoj provjeri finansijskog poslovanja MZ Bobare, Drinčići, Blaževci 2012-2018.godine,
 9. Informacija o radu udruženja građana u općini Tešanj za 2019. godinu.
 10. Informacija o izvršenom deminiranju, trajnom obilježavanju i uklanjanju NUS-a u 2019. godini na području općine Tešanj,
 11. Informacija o radu Općinskog suda Tešanj za 2019.godinu.

 

 1. B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Napomena:

 1. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice
 1. U materijalima se dostavlja Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 38. i 39.sjednici Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj:

- subota, 04.07.2020.godine u 21,00 sat i nedjelja, 05.07.2020.godine u 14,00 sati.

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

_________________________

Senad N. Subašić, dipl.oec.

Na osnovu člana  22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“,broj: 3/18),

S A Z I V A M

sjednicu Općinskog vijeća Tešanj  koja će se održati  u četvrtak,  14.05.2020. godine s  početkom  u 14:00  sati,  u  Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 3/18)  za 38. sjednicu  Općinskog vijeća predlažem:

USVAJANJE ZAPISNIKA  SA  i 37. SJEDNICE  OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I  R E D

 1. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za izgradnju novog školskog objekta JU Osnovne škole  “ 9. semptembar” Medakovo,
 1. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana upravljanja otpadom općine Tešanj 2020 – 2024,
 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju i provođenju projekta Revizije plana revitalizacije i regeneracije Stare čaršije (iz 1987.godine) integralnog dijela Starog grada Tešanj i sa proširenjima   granica stare historijske jezgre (iz 2002.godine),
 1. Prijedlog Odluke o funkcionisanju i načinu novih priključenja na vodovod Medakovo-Trepče,
 2. Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2019.godinu,
 3. Izvještaj o izvršenju Budžeta za I kvartal 2020.godine,
 4. Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put u Mrkotiću,
 5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o radnom vremenu u određenim djelatnostima na području općine Tešanj,
 1. Prijedlog Odluke o potvrđivanju liste najboljih kandidata za Nadzorni odbor JP RAD Tešanj,
 2. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Upravnog odbora JU Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj.
 1. B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Napomena: 

 1. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni  na web stranici Općine:

http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice

 1. U materijalima se dostavlja Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 36. i 37.sjednici
 2. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj:

- subota,  16.05.2020.godine u 21,00 sat  i nedjelja,  17.05.2020.godine u 14,00 sati.     

 

PREDSJEDAVAJUĆI  VIJEĆA                                                                                         

_________________________   

Senad N. Subašić, dipl.oec.   

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. 42. i 43. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“,broj: 3/18),

 

S A Z I V A M

 1. HITNU sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati u petak, 17.04.2020. godine sa početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj

 

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 3/18) za 37. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 

 

D N E V N I R E D

 1. Informacija o općoj situaciji uzrokovanom pandemijom
 2. Prijedlog Odluke o izmjeni općinskih propisa s ciljem obezbjeđenja pomoći radi ublažavanja posljedica pandemije,
 3. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa novčanih podsticaja za unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje na području općine Tešanj u 2020. godini,
 4. Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta općine Tešanj za 2020. godinu,
 5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na odabir najpovoljnije ponude,
 6. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JZU Dom zdravlja "Izudin Mulabećirović - Izo" Tešanj,
 7. Rješenja o imenovanju člana - predstavnika Kantonalnog ministarstva Upravnog odbora u JZU Opća bolnica Tešanj i JZU Apoteka Tefarm.

 

 

Napomena:

 1. Sjednica će se održati bez prisustva javnosti zbog specifičnih okolnosti u vezi pandemije i ograničenog prostora.
 2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice
 1. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: subota, 18.04.2020.godine u 21,00 sat i nedjelja, 19.04.2020.godine u 14,00 sati.

 

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

_________________________

Senad N. Subašić, dipl.oec.

Na osnovu člana  22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“,broj: 3/18),

S A Z I V A M

 1. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj  koja će se održati  u petak,  28.02.2020. godine s  početkom  u 13:00  sati,  u  Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 3/18)  za 36. sjednicu  Općinskog vijeća predlažem:

A) USVAJANJE ZAPISNIKA  SA  SJEDNICE  OPĆINSKOG VIJEĆA

 

D N E V N I  R E D

1. Izvještaj o implementaciji Ugovora o pružanju javnih vodnih usluga,

2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim taksama i naknadama,

3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uslovima i kriterijima za izbor i imenovanje radnih tijela OV,

4. Analiza rada Agencije za razvoj općine Tešanj za period 2009-2019, 

5. Informacija o zakupu općinskih nekretnina i prometu zemljišta u kojem je Općina jedan od učesnika prometa

6. Principi i smjernice kod prometovanja nekretnina u vlasništvu općine Tešanj,

7. Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za period Januar-Decembar 2019. godine,

8. Informacija o rješavanju statusa izbjeglih i raseljenih lica na području općine Tešanj za 2019. godinu,

9. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Komisije za monitoring nad realizacijom Strategije razvoja općine Tešanj.

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

 

Napomena: 

- Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 35.sjednici Općinskog vijeća.

 

- Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni  na web stranici Općine:

http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice

 

- Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: subota,  29.02.2020.godine u 21,00 sat  i nedjelja, 01.03.2020.godine u 14,00 sati.                                                                                         

 

PREDSJEDAVAJUĆI  VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.   

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“,broj: 3/18),

 

S A Z I V A M

nastavak 35. sjednice Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati u ponedjeljak, 10.02.2020. godine s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

_________________________

Senad N. Subašić, dipl.oec.