Prijava
Nedjelja 16.12.2018
Događaji:
Pretraga

Povodom završetka izrade Strategije razvoja općine Tešanj 2018-2022. godina, Općinski načelnik upriličio je prijem svih učesnika koji su dali svoj doprinos u izradi ovog dokumenta, te im ovom prilikom uručio zahvalnice.

 

U izradi Strategije razvoja proteklih sedam mjeseci, bez ikakve naknade učestovali su predstavnici Razvojnog tima, predstavnici četiri Sektorska tima (ekonomija, mladi, društveni sektor i životna sredina), te predstavnici Partnerske grupe i UNDP-a: Fuad Šišić, Senad Subašić, Selma Bradarić, Mirza Kotorić, Adnan Lihić, Almina Alagić, Nadir Medarić, Hamzalija Hojkurić, Sabrija Kavazović, Saliha Smailbegović, Berina Merdić,. Edin Jabandžić, Muhamed Džihić, Besim Sejdić, Mirsad Šaranović, Asim Bašalić,Snežana Mišić Mihajlović, Sajda Klepić,.Ismar Alagić, Mahmut Galijašević, Amir Šišić, Emina Mujezinović, Amir Vilašević, Husein Galijašević, Ago Mujkanović, Suljo Ajanović, Ernad Prnjavorac, Adnan Šeljmo, Merzudin Kruško, Admir Plančić, Adita Alić, Armin Maglić, Mirnes Dedukić, Tarik Škrgo, Samira Smailbegović, Himzo Bošnjak, Hasan Handžić, Selma Ramić, Hasan Plančić, Mujo Pobrić, Vahid Festa i Esmir Subašić.

 

Prigodnim govorom, prisutnim su se obratili Općinski načelnik Suad Huskić, vođa Razvojnog tima Fuad Šišić i predstavnica UNDP-a Snežana Mišić Mihajlović.

Inače, Općinsko vijeće Tešanj je na decembarskoj sjednici Općinskog vijeća, usvojilo Strategiju razvoja općine Tešanj 2018-2022. godina