Prijava
Nedjelja 20.1.2019
Događaji:
Pretraga

Jutros je Općinski načelnik Suad Huskić sa Predsjedavajućim Općinskog vijeća Tešanj Senadom Subašićem, bio domaćin sastanka kojem je prisustvovao i Komandir Policijske stanice Tešanj Jusuf Katica. Tema sastanka je bio rad policije u lokalnoj zajednici i izazovi sa kojima se suočavaju. Komandir PS Tešanj, informisao je, da je bezbjedonosna situacija na području općine Tešanj stabilna i zavodoljavajuća. Prisutni su se usaglasili da je potrebno pružiti punu podršku radu policije u interesu svih građana.


Poseban osvrt je napravljen na tvrdnje medija o postojanju izvjesnih kampova na području općine, pri čemu je izneseno da je udruženje Asker (Sarajevo) koristilo privatni prostor jezera Jelen za boravak djece iz Sarajeva na prostoru općine Tešanj u trajanju od nekoliko dana.


Ocijenjeno je da se ovim događajem ne trebaju i ne smiju okarakterisati ukupne prilike na prostoru općine Tešanj ili Bosne i Hercegovine, te naglašeno da u medijskim i javnim istupima, kao i svim aktivnostima treba izbjegavati oštru i dnevno-političku retoriku, kao i sve aktivnosti koje bi mogle voditi medijskoj manipulaciji, zloupotrebi javnosti ili djece, te time narušavati odnose u bosanskohercegovačkom društvu.


Općina Tešanj je usmjerena na razvoj i jačanje ekonomije, sa jasnim opredjeljenjem da nam je na tom putu potrebna puna politička i ekonomska stabilnost društva i ne podržava bilo šta što nas udaljava od toga.