Prijava
Nedjelja 20.1.2019
Događaji:
Pretraga

Strategija razvoja općine Tešanj predstavlja ključni strateško-planski dokument kojim se usmjerava razvoj lokalne zajednice u tri najvažnija aspekta: ekonomskom, društvenom i aspektu okoliša. Ona je sistemski instrument za proaktivno i odgovorno upravljanje lokalnim razvojem i predstavlja objedinjeni, finalni rezultat faze planiranja i glavno polazište za fazu implementacije. Definisani su strateški fokusi za naredni period, te utvrđeni ciljevi i projekti sa mjerama za njihovo ostvarivanje.

 

U izradi dokumenta vodeću ulogu imao je Općinski razvojni tim, koji uključuje predstavnike više sektora (ekonomski, društveni i okoliš) i više različitih društvenih aktera (lokalna uprava i javne institucije, nevladin i privatni sektor). Razvojni tim se rukovodio Metodologijom za integrirano planiranje lokalnog razvoja u BiH (miPRO metodologija). Strategija razvoja 2018-2022. godine urađena je uz podršku Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), kroz projekat Općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG).


Općinsko vijeće Tešanj je na decembarskoj sjednici Općinskog vijeća, usvojilo Strategiju razvoja općine Tešanj 2018-2022. godina koju možete pogledati ovdje