Prijava
Četvrtak 23.5.2019
Događaji:
Pretraga

Danas su počeli pripremni radovi na rekonstrukciji i asfaltiranju dionice puta Čamdžići-Ljeskovac u MZ Ljetinić.

Izvođač radova je firma AB-trans d.o.o. Tešanj, a projekat se nalazi na Listi kapitalnih projekata za 2018. godinu.