Prijava
Četvrtak 23.5.2019
Događaji:
Pretraga

Danas je u sali Općinskog vijeća, sa početkom u 14,00 sati održana 19. sjednica Općinskog vijeća sa predloženim dnevnim redom:

1.Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Općine Tešanj za 2018. godinu,

2.Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Tešanj za 2017. godinu,

3.Izvještaj o izvršenju Budžeta za I (prvi) kvartal 2018. godine,

4.Prijedlog Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište Kraševo, općina Tešanj,

5.Prijedlog Odluke o zaštitnim zonama i zaštitnim mjerama za izvorišta na lokalitetu “Cerik” Karadaglije,

6.Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za parcele broj 1616/10 u Medakovu,

7.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju i provođenju Zoning plana „Poslovna zona Glinište“ Tešanj,

8.Nacrt Odluke o provođenju Zoning plana ''Tešanjka'',

9.Informacija o međuopćinskom Sporazumu o usaglašenim mjerama za usklađivanje Prostornih planova općine Usora i Tešanj,

10.Informacija o radu mjesnih zajednica za 2017. godinu,

11.Informacija o organizovanju i funkcioniranju sistema zaštite i spašavanja i zaštite od požara na području općine Tešanj za 2017.godinu,

12.Informacija o radu udruženja građana u općini Tešanj za 2017. godinu.

 

Tokom sjednice, najviše rasprave je bilo oko prve tri tačke dnevnog reda, koje je Vijeće nakon dodatnih pojašnjenja, usvojilo. I o ostalim tačkama dnevnog reda Vijeće je raspravljalo i završilo sa radom u 18,20 sati.

Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV Smart Tešanj je u subota, 19.05.2018 godine u 21,00 sat i nedjelja, 20.05.2018.godine u 14,00 sati.