Prijava
Četvrtak 23.5.2019
Događaji:
Pretraga

Na osnovu oglasa za dodjelu novčane pomoći braniocima i članovima njihovih porodica u svrhu poticaja za samozapošljavanje boračkih populacija koje je raspisalo Ministarstvo za boračka pitanja ZDK, putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu i opću upravu Općine Tešanj, Komisija za provođenje postupaka zapošljavanja i samozapošljavanjaje utvrdila je preliminarne liste kandidata koji ispunjavaju i koji ne ispunjavaju uslove oglasa.
Preliminarne liste su istaknute na oglasnim pločama Općine Tešanj 16.5.2018. godine.
Rok za dosavljanje prigovora je 24.5.2018. godine.