Prijava
Subota 20.7.2019
Događaji:
Pretraga

 

U prostorijama Općine Tešanj potpisana su dva ugovora o izvođenju radova, jedan za izgradnju ambulante u Piljužićima, općina Tešanj Faza II, potpisan od strane Općine Tešanj i  JZU Doma zdravlja „Izudin Mulabećirović Izo” Tešanj kao investitora i firme Nedjing d.o.o. Tešanj kao izvođača radova. Vrijednost projekta je 71.582,29 KM od čega dio od 30.000,00 KM investira JZU Doma zdravlja, a preostali dio Općina Tešanj.

Drugi ugovor potpisan je o izvođenju radova na Rekonstrukciji ulice 9. septembar i asfaltiranju parking prostora u naselju Simetrale, potpisan od strane Općine Tešanj kao investitora i firme  Doboj putevi d.d. Doboj Jug kao izvođača radova. Vrijednost projekta je 44.118,85 KM.