Prijava
Četvrtak 12.12.2019
Događaji:
Pretraga

Općina Tešanj prodaje zemljište koje je označeno kao k.p. broj 288/1, 288/2 i 288/8 za K.O. Ljetinić.

Zemjlište se nalazi u obuhvatu Prostornog plana Općine Tešanj.

Detaljnije možete pogledati ovdje