Prijava
Četvrtak 16.7.2020
Događaji:
Pretraga

U toku su pripremni radovi za asfaltiranje na putevima Garići-Pjeskovac i Hujduri-Purkovići u MZ Piljužići.

Radove na navedenim projektima vrši firma Dobojputevi d.d. Doboj Jug. Nadzor radova je IG Institut d.d. Banja Luka.

Sredstva za realizaciju navedenih projekata su obezbijeđena u Budžeta Općine.