Prijava
srijeda 17.10.2018
Događaji:
Pretraga

JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović Izo" Tešanj

Ustanova je osnovana 1996. godine Odlukom Općinskog vijeća Tešanj broj 01-V- 5/95, Odlukom o promjeni organizacionog oblika broj 01- 01- 017-20/98 i Odlukom o osnivanju poliklinike u sastavu Doma zdravlja broj 01- 37- 2522/0. Ustanova je registrovana za obavljanje medicinske prakse.