Prijava
srijeda 17.10.2018
Događaji:
Pretraga

U 2005. godini dodijeljena dva priznanja.Općinsko vijeće je na 13. sjednici, održanoj 28.novembra 2005. godine, donijelo Odluku o dodjeljivanju općinskih priznanja, i to:

U obliku Ključ grada
Organizaciji porodica šehida i poginulih boraca, i

U obliku Plakete
književniku Amiru Brki.