Prijava
srijeda 17.10.2018
Događaji:
Pretraga
Nema slikeZa 1998. godinu dodjeljeno je ukupno deset priznanja.Općinski načelnik Fuad Šišić općinsko priznanje Ključevi grada, uz saglasnost predsjedavajućeg Vijeća, za 1998. godinu je dodijelio:

1. Aliji Izetbegoviću, prvom Predsjedniku Predsjedništva BiH.
2. Direktoru Kreig Back – USAID, za izuzetan doprinos na sanaciji lokalne infrastrukture i pomoći u ekonomskoj obnovi.
3. Humanitarnoj organizaciji ADRA iz Republike Češke, za izuzetan doprinos u finansiranju većeg dijela hirurškog bloka, u opremanju operacionih sala u Općoj bolnici Tešanj, te u obezbjeđenju lijekova, sanitarnog i drugih stvari za rad Bolnice.

Općinsko vijeće Tešanj je na 11. sjednici, održanoj 05.decembra 1998. godine donijelo Odluku o dodjeljivanju općinskog priznanja Plaketa za 1998. godinu, a povodom 10. decembra – Dana grada Tešnja, za izuzetan rad i postignute rezultate od naročitog značaja za općinu Tešanj, i to:

1. Ratnoj bolnici Tešanj, za izuzetan doprinos od 1992. godine u pružanju usluga velikom broju ranjenika, kako vojnih obveznika, tako i civilnih žrtava rata, a tokom čitavog perioda je pružala kompletnu zdravstvenu uslugu, kako polikliničku, tako i stacionarnu za kompletno stanovništvo ove regije.
2. Preduzeću Pobjeda Tešanj, za izuzetan diprinos u pravovremenom stavljanju cjelokupnog raspoloživog potencijala u funkciji odbrane od početka 1992. godine sa značajnim rezultatima i time direktno uticala na uspjehe A RBiH, prvenstveno u odbrani općine Tešanj i cjelokupne Bosne i Hercegovine.
3. Humanitarnoj organizaciji Malteser Njemačka, za izuzetan doprinos u obnavljanju Opće bolnice Tešanj, u osavremenjavanju Vatrogasne jedinice Tešanj, u prikupljanju sredstava za socijalno ugroženu djecu pri Centru za socijani rad i u drugim vidovima pomoći domaćem i izbjeglom stanovništvu na poduručju Općine Tešanj.
4. Općini Santa Perpetua De Mogoda iz Katalonije, za izuzetan doprinos u programu sanacije, rekonstrukcije i dogradnje Opće bolnice Tešanj i rekonstukciji prostora za potrebe urgentnog bloka bolnice i internog dijela te u obezbjeđenju znatne količine materijala za izgradnju hirurškog bloka Opće bolnice Tešanj.
5. Bibliografu Mustafi Ćemanu, za 30 godina rada na istraživanju i izradi brojnih bibliografija, bošnjačkih pisaca, kulturnih i javnih radnika, Bošnjaka, i to: Bibliografija pjesnika Muse Ćazima Ćatića, Hamida Dizdara, Edhema Mulabdića, Ahmeda Murabegovića, te bibliografije o Hasanaginici, Nasrudin Hodži, Husein-begu Gradaščeviću, te bibliografija u ediciji Muslimanska književnost 20. stoljeća i brojne druge.
6. Centru službi bezbjednosti Doboj, za izuzetan doprinos u pripremi i organizaciji jedinica policije u obrani od agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu.
7. Preduzeću Doboj-putevi Doboj, za izuzetan doprinos u sanaciji i obnovi putne mreže na području općine Tešanj.