Prijava
srijeda 17.10.2018
Događaji:
Pretraga

Općinska priznanja

Nema slikeU periodu od 1999. do 2005. godine općinska priznanja nisu dodjeljivana.Općinsko vijeće Tešanj je na 19. sjednici, održanoj 04.decembra 1999. godine, donijelo novu Odluku o općinskim priznanjima općine Tešanj, kojim je stavilo van snage raniju Odluku, a novom Odlukom su utvrđena općinska priznanja Ključ grada i Plaketa, s tim da samu Odluku donosi Općinsko vijeće, povodom 10. decembra – Dana grada Tešnja.


U periodu od 1999. do 2005.

U 2005. godini dodijeljena dva priznanja.Općinsko vijeće je na 13. sjednici, održanoj 28.novembra 2005. godine, donijelo Odluku o dodjeljivanju općinskih priznanja, i to:

U obliku Ključ grada
Organizaciji porodica šehida i poginulih boraca, i

U obliku Plakete
književniku Amiru Brki.

Nema slikePriznanje dodjeljeno glumcu Enisu Bešlagiću.Općinsko vijeće Tešanj je na 23. sjednici, održanoj 30.novembra 2006. godine, donijelo Odluku o dodjeljivanju općinskog priznanja Plaketa za 2006. godinu, povodom 10. decembra – Dana grada Tešnja, za izuzetan rad i postignute rezultate na afirmaciji općine Tešanj,

glumcu Enisu Bešlagiću.
Nema slikeZa 1998. godinu dodjeljeno je ukupno deset priznanja.Općinski načelnik Fuad Šišić općinsko priznanje Ključevi grada, uz saglasnost predsjedavajućeg Vijeća, za 1998. godinu je dodijelio:

1. Aliji Izetbegoviću, prvom Predsjedniku Predsjedništva BiH.
2. Direktoru Kreig Back – USAID, za izuzetan doprinos na sanaciji lokalne infrastrukture i pomoći u ekonomskoj obnovi.
3. Humanitarnoj organizaciji ADRA iz Republike Češke,