Prijava
srijeda 17.10.2018
Događaji:
Pretraga

Podaci o općini

Općinsko vijeće Tešanj povodom 10. decembra – Dana grada Tešnja, kao znak priznanja za izuzetan rad i postignute rezultate na afirmaciji općine Tešanj, općinsko priznanje "Plaketa" za 2010. godinu dodjeljuje:


  1. NHU „Oslonac“ Tešanj,
  2. Mješovita srednja škola Tešanj,
  3. Lovačko društvo „Kiseljak“ Tešanj,
  4. Odred izviđača „Crni vrh“ Tešanj,
  5. Alija Galijašević.


Općinsko vijeće Tešanj povodom 10. decembra – Dana grada Tešnja, kao znak priznanja za izuzetan rad i postignute rezultate na afirmaciji općine Tešanj, općinsko priznanje "Ključ grada" za 2010. godinu dodjeljuje:


Mann+Hummel GmbH Ludwigsburg, Deutschland

Pregled sakupljenih količina PET ambalaže pogledajte na:

pregled_pet_02122010.pdf

Shodno potpisanom ugovoru sa općinom Tešanj o finansiranju projekta "Izbor najljepše uređenog dvorišta u 2010 godini" za područje općine Tešanj, udruženje "EKO-MLADI" je početkom maja 2010 započelo aktivnosti na realizaciji istog. UO udruženja je imenovao Komisiju za izbor najljepše uređenog dvorišta u sljedećem sastavu:

1. Adnan Lihić, dipl.ing.maš

2. Zulfo Jusufović, dipl.agr.

3. Tamara Turkić, dipl.polj.

4. Sabahudin Omerbašić, predstavnik Općine Tešanj

5. Predstavnik SMART TV

Komisija je pripremila tekst konkursa i isti objavila 13.05.2010 godine. Po završetku konkursa 27.05.2010 godine ukupan broj prijavljenih je bio 34. Nakon toga (10.06.2010) Komisija je izvršila obilazak dvorišta i evidentirala sve viđeno na terenu. A zatim uzimajući u obzir viđeno na terenu, te vodeći se definisanim kriterijima: opći izgled, raznovrsnost, angažovanost vlasnika i ukupna površina, Komisija je na sjednici održanoj 17.06.2010 godine izvršila izbor dvorišta u dvije kategorije kako slijedi:

 Fizička lica:

1. Erceg Kata (1.Mart - Jelah)

2. Hambašić Muhamed (Hrvaitnovići - Tešanj)

3. Kondžić Sabira (Mustafe Ćemana - Jelah)

4. Duvnjak Janja (Pousorska - Jelah)

5. Hadžan Selav (Ljetinić - Tešanj)

6. Mević Zurijeta (Kalošević - Tešanj)

Pravna lica:

1. Firma F&F - Jelah

2. STR Vl. Spahić Ahmo - Jablanica

Više slika možete pogledati na:

Slike dvorištaPoziv za izbor najljepše uređenog dvorišta i poslovnog okruženja (kruga) na prostoru općine Tešanj u 2010 godini.

Poziv za najljepe uredeno dvorite

Podkategorije

Historija

Geografija - demografija

Privreda

Mapa općine Tešanj

Općinska priznanja

Izbori

Mjesne zajednice