Prijava
ponedjeljak 15.10.2018
Događaji:
Pretraga

Dokumenti

Nema slikeU okviru ovog programa definiše su pojam korupcije, međunarodni i domaći pravni aspekti i drugi aspekti vezani za organ uprave općine Tešanj.Kompletan program pogledajte na:

http://www.opcina-tesanj.ba/admin/slike/doc/Program%20borbe%20protiv%20korupcije%20u%20organu%20uprave.pdf

Nema slikeOdluku pogledajte na:

odluka naknada za vatrogastvo.pdf

Nema slikeOpćinsko vijeće Tešanj na svojoj 35. sjednici održanoj dana 27. decembra 2007. godine usvojilo je Statut Općine Tešanj.Statut općine možete pogledati na:

http://opcina-tesanj.ba/admin/slike/doc/Statut%20Opcine%20Tesanj%202007.pdf

Podkategorije

Statut općine