Prijava
subota 20.1.2018
Događaji:
Pretraga

Dokumenti

Općinski načelnik Suad Huskić održao je danas sastanak na temu Ciljevi za 2016. godinu. Sastanku su prisustvovali menadžeri projekata za predložena 27 cilja iz strateških dokumenata.

Nakon predstavljanja Ciljeva za 2016. godinu, dogovoreni su načini realizacije. Svi menadžeri imaju obavezu Općinskom načelniku do sljedeće sedmice dostaviti plan aktivnosti.

 

Ciljeve za 2016. godinu možete pogledati ovdje

Općinski načelnik Suad Huskić održao je danas sastanak na temu Ciljevi za 2015. godinu. Sastanku su prisustvovali menadžeri projekata (Hamzalija Hojkurić, Ismar Alagić, Mirsad Šaranović, Himzo Bošnjak, Sabahudin Omerbašić, Sabrija Kavazović, Edina Kadušić, Esmir Bašić, Mensur Saletović, Aida Salkić, Hajrudin Subašić, Azra Muslija, Ernad Prnjavorac, Mirza Bejtić, Safet Jašić, Ferid Mustafić i Mirnes Dedukić ) za predložena 27 cilja iz strateških dokumenata.

Nakon predstavljanja Ciljeva za 2015. godinu, dogovoreni su načini realizacije. Svi menadžeri imaju obavezu Općinskom načelniku do kraja sljedeće sedmice dostaviti plan aktivnosti.

 

Ciljeve za 2015. godinu možete pogledati ovdje

Općinski načelnik Suad Huskić održao je danas sastanak na temu Ciljevi za 2014. godinu. Sastanku su prisustvovali menadžeri projekata (Hamzalija Hojkurić, Ismar Alagić, Mirsad Šaranović, Himzo Bošnjak, Sabahudin Omerbašić, Fadil Begović, Sabrija Kavazović, Edina Kadušić, Esmir Bašić, Mirsad Srkalović, Izudin Alić, Himzo Bošnjak, Mensur Saletović, Muhamed Džihić, Senad Lekić, Aida Salkić i Armin Maglić) za predložena 23 cilja iz strateških dokumenata.

Nakon predstavljanja Ciljeva za 2014. godinu, dogovoreni su načini realizacije. Svi menadžeri imaju obavezu Općinskom načelniku do kraja sljedeće sedmice dostaviti plan aktivnosti.

Detaljnije možete pogledati na:

Ciljevi 2014

Strategiju možete pogledati na:

strategija_final.pdf

Nema slikeOpćinsko vijeće Tešanj je 2007. godine usvojilo Strategiju razvoja općine Tešanj 2007-2015. godina.Strategiju možete pogledati na:

strategija_razvoja_2007-2015_finall.pdf

Podkategorije

Statut općine

TEŠANJ SREDINA EKOLOŠKE SVIJESTI, ČISTOĆE I REDA

Strategija razvoja općine Tešanj 2013-2018