Prijava
utorak 23.10.2018
Događaji:
Pretraga

Službenik za mlade

Poslovi i zadaci inspektora:

-Neposredno vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti, izriče upravne i kaznene mjere te preduzima druge propisane mjere za koje je ovlašten.

-Prati stanje u oblastima u kojima vrši inspekcijski nadzor i o utvrđenom stanju izvještava rukovodioca Službe i Općinskog načelnika, te daje preporuke i prijedloge za donošenje podzakonskih propisa u oblastima u kojima vrši inspekcijski nadzor.

-Sarađuje sa inspekcijama viših nivoa vlasti.

-Obavlja stručne poslova iz svog djelokruga i poslove koje mu u zadatak da rukovodioc Službe i Općinski načelnik.


Rukovodilac općinske inspekcije:


Pomoćnik Općinskog načelnika, Hamzalija Hojkurić dipl.ecc