Prijava
četvrtak 19.7.2018
Događaji:
Pretraga

Mladi

Rok za žalbe na konačnu listu je 8 dana od dana objavljivanja.

Napomena: Studenti koji se nalaze na konačnoj listi Ministarstva za boračka pitanja (22 studenta), uslovno su izostavljeni sa konačne liste općinskih stipendista.

Nakon okončanja postupka putem Ministarstva za boračka pitanja svim studentima koji ne ostvare stipendiju putem BIZ-a, a prijavljeni su i ispunjavaju uslove Konkursa za općinske stipendije, bit će naknadno omogućeno potpisivanje ugovora o stipendiranju putem Općine, kako se ne bi narušila pravila Konkursa i Kriterija za dodjelu općinskih stipendija i kako ostali studenti (njih 409) ne bi čekali.

 

Konacna lista

 

 

 

 

Općina Tešanj objavljuje preliminarne rezultate Javnog poziva za najbolje poslovne ideje mladih u 2017. godini.
Rezultati se objavljuju pod dostavljenim šiframa, a lični podaci kandidata se nalaze u zatvorenim kovertama koje će biti naknadno otvorene.
Konačna lista, uslovi korištenja sredstava, vrijeme zaključenja ugovora i druge informacije bit će objavljeni.
Broj kandidata koje će Općina Tešanj finansirati zavisi od visine planiranih sredstava, što će se utvrditi nakon obavljenog intervjua sa kandidatima.

 

Preliminarne rezultate možete pogledati na: ovdje

Nakon što se program Poslovne ideje mladih pokazao korisnim i održivim, Općina Tešanj šestu godinu zaredom nastavlja podržavati i zapošljavati mlade poduzetnike.

Na temelju ciljeva iz strateških dokumenata Općine Tešanj, a zajedničkim snagama kreativnih i poduzetnih mladih ljudi i podrške lokalne vlasti smanjuje se broj nezaposlenih na evidenciji Zavoda za zapošljavanje.

Ove godine javni poziv za Najbolje poslovne ideje mladih je otvoren od 18. januara do 18. marta 2016. godine.

 

Javni poziv možete pogledati ovdje

Prijavni obrazac možete preuzeti ovdje

Primjer popunjenog poslovnog plana možete pogledati ovdje

Konačnu listu za dodjelu stipendija studentima-braniocima i članovima njihovih porodica za studijsku 2015/2016 godinu možete pogledati ovdje

Preliminarna lista stipendista sačinjena je na osnovu dostupnih informacija i prijava. Molimo sve one koji znaju za drugačije podatke da nas o tome obavijeste.

Studenti koji dobiju stipendiju putem Ministarstva za boračka pitanja ZDK bit će skidani automatizmom sa općinske liste.

Rok za prigovore na Preliminarnu listu je 8 dana od dana objavljivanja.

 

Preliminarna lista