Prijava
utorak 23.10.2018
Događaji:
Pretraga

Općinska uprava

Nurudin TahirovićNurudin Tahirović, dipl. ing. građevine

-Vrši nadzor nad izdatim urbanističkim saglasnostima i odobrenjima za građenje, suzbijanje bespravne gradnje i poduzimanje zakonskih mjera sa istim.

-Nadzor nad građenjem, rekonstrukcijom, sanacijom, upotrebom, održavanjem i uklanjanjem građevina.

-Vrši nadzor nad fizički dotrajalim objektima i uklanjanje istih.

-Vrši nadzor nad izvođenjem radova po odobrenom projektu,vrši kontrolu sudionika u građenju (izvođača, nadzora, investitora i sl).

-Vrši preduzimanje preventivnih, upravnih i kaznenih mjera u vezi sa obavljenim pregledima i priprema periodične izvještaje iz oblasti nadzora.

-Uestvuje u radu radnih timova i grupa te obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog službenika.


Telefon : 032-650-503 ili 032-650-022 lokal 120

Fax: 032 650 – 416

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Sedad AličehajićSedad Aličehajić, dipl. ing. građevine

-Vrši nadzor nad izvršavanjem zakona, odluka i drugih propisa kojima se reguliše komunalni red na području općine, održavanje čistoće i čuvanja javnih površina.

-Zabranjuje upotrebu neispravnog komunalnog objekta, uređaja ili naprave, naređuje uklanjanje predmeta, objekata i uređaja koji su postavljeni bez odobrenja ili suprotno odobrenju.

-Vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem Zakona o vodama i propisa donesenih na osnovu ovog zakona koji su stavljeni u nadležnost općina.

-Vrši preduzimanje preventivnih, upravnih i kaznenih mjera u vezi sa obavljenim pregledima i priprema periodične izvještaje iz oblasti nadzora.

-Uestvuje u radu radnih timova i grupa te obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog službenika.


Telefon : 032-650-503 ili 032-650-022 lokal 120

Mobitel: 062-362-756

Fax: 032 650 – 416

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Nema slikeObrazac zahtjeva za inspekcijsku kontroluObrazac možete preuzeti sa:

http://opcina-tesanj.ba/admin/slike/doc/Zahtjev%20za%20inspekcijsku%20kontrolu.pdf

Arijana Brkić

Tel. 00 387 32 655 010
Fax: 00 387 32 650 220
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Rođena 07. maja 1973. godine u Doboju. U periodu 1993.-2000. godine radi na poslovima nastavnika engleskog jezika u osnovnoj školi Rešad Kadić na Krndiji i predavača stručne grupe pravnih predmeta u Srednjoj stručnoj školi u Tešnju. Diplomirala na Pravnom fakultetu u Sarajevu u junu 2000. godine. U općinskom organu uprave se zapošljava u decembru 2001. godine, na poslovima stručni saradnik za normativno-pravne i protokolarne poslove u kabinetu Općinskog načelnika. Stručni ispit za rad u organu uprave polaže u martu 2003. godine. Pravosudni ispit polaže u junu 2008. godine, a .advokatski ispit u novembru 2010. godine. Za zamjenika Općinskog pravobranioca je imenovana u septembru 2011. godine, a za Općinskog pravobranioca u januaru 2016. godine.

Udata, majka dvoje djece.

 

Podkategorije

Općinske službe

Inspekcije

Općinski pravobranilac