Prijava
petak 20.7.2018
Događaji:
Pretraga

Uprava

Nema slikeBOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA TEŠANJ
OPĆINSKO VIJEĆE


N A C R T
Broj: 01- /03
Datum:


Na osnovu člana 13. Statuta općine Tešanj («Službeni glasnik općine Tešanj», broj: 1/03) Općinsko Vijeće na svojoj 34. sjednici održanoj _______2003. godine, donosiO D L U K U
o politici raspodjele budžetskih sredstava za kapitalne projekte

Nezaboravno druženje mladih u Jelahu - detalj sa ranijih druženjaI ove godine bogat kulturno-umjetnički program, motorijada i brojni drugi sadržaji. Sve u Jelahu, 29-30. jula 2005. godine.ROCK FESTIVAL
RASTOK 2005
I MOTORIJADA
JELAH, 29-30.07.2005.

PUT PREMA TOLERANCIJIJEDINSTVENA ORGANIZACIJA MLADIH (JOM) iz JELAHA počela je sa pripremama oko organizovanja trećeg po redu ROCK FESTIVALA RASTOK 2005. Ove godine ROCK FESTIVAL će se održati pod motom PUT PREMA

Podkategorije

Općinski načelnik

Općinska uprava

Općinsko vijeće

ISO Standard

Dokumenti Općine

Pristup informacijama

Za mlade

Budžet

Godina poslije

Odluke Općinskog vijeća