Prijava
Utorak 11.12.2018
Događaji:
Pretraga
 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju kreditnog zaduženja JP Toplana d.d. Tešanj i davanju garancije Općine za kreditno zaduženje kod Razvojne banke Federacije BiH, toplana_izmjena_odluke.pdf

 2. Informacija o radu javnih preduzeća kojima je osnivač općina Tešanj za 2012.godinu,  informacija o posl. jp_2012.pdf

 3. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Komisije za pitanja mladih, rjesenje-komisija mladi.pdf

 4. Prijedlog Odluke o zamjeni zemljišta po zahtjevu mjesne zajednice Oraš Planje,  o-planje-.pdf

 5. Prijedlog rješenja o dodjeli zemljišta državne svojine "Metalskop-u" d.o.o. Tešanjka, rjesenje-metalskop-.pdf

 6. Prijedlog Odluke o davanju zemljišta u zakup na lokalitetu zvanom "Ljeskovac", ljeskovac.pdf

 7. Informacija o stepenu realizacije projekta "Odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda na području općine Tešanj" /WATSAN FBiH/, informacija_kanalizacija_ov.pdf

 8. Informacija o organizovanosti i provođenju zaštite od požara na području općine Tešanj u 2012. godini,  informacija o zastiti od pozara 2012.pdf

 9. Informacija o ostvarivanju prava pripadnika boračkih populacija putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu,  informacija sluzba biz 2013.pdf

 10. Informacija o zimskom održavanju lokalnih puteva na području općine Tešanj za sezonu 2012/2013 godina  izvjestaj o zimskom odrzavanju.pdf

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Tešanj za 2012. godinu, izvrsenje_2012.pdf         izvjetaj_2012.pdf

 2. Prijedlog Odluke o provođenju izmjena Regulacionog plana ''CENTAR'' Jelah, općina Tešanj, prijedlog odluke_izmjena rp jelah.pdf    izvjestaj_javna rasprava_nacrt izmjena rp centar-jelah.pdf

 3. Prijedlog Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Programa novčanih podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području općine Tešanj u 2013.godini,  odluka_izmjena_poljoprivreda.pdf

 4. Informacija o radu i poslovanju javnih ustanova čiji je osnivač Općina Tešanj za 2012.godinu,  informacija o radu ju 2013.pdf

 5. Informacija o stanju organizovanosti zaštite i spašavanja na području Općine Tešanj za 2012. godinu,   informacija_zatita i spasavanje_2012.pdf

 6. Prijedlog Zaključka kojim se prihvata prijedlog Instituta za arhitekturu, urbanizam i prostorno planiranje za postavljanje bisti Huso Hodžić i Musa Ćazim Ćatić, prijedlog zakljucka_postavljanje bisti.pdf          prijedlog lokacije_biste.pdf

 7. Prijedlog Zaključka po čl. 25 Zakona o građevinskom zemljištu po zahtjevu "UNO" d.o.o. Tešanj. zakljucak_uno.pdf

Podkategorije

Zapisnici Općinskog vijeća

Materijali za sjednice

Sazivi

Službeni glasnici Općine Tešanj

Programi rada Općinskog vijeća Tešanj

Poslovnik o radu Općinskog vijeća Tešanj