Prijava
srijeda 15.8.2018
Događaji:
Pretraga

Uprava

Nema slikeOdluku pogledajte na:

odluka naknada za vatrogastvo.pdf

Godina dana mandata Općinskog načelnika Fuada ŠišićaGodina dana mandata Općinskog načelnika:

http://opcina-tesanj.ba/admin/slike/doc/GodinaPoslije.pdf


Podkategorije

Općinski načelnik

Općinska uprava

Općinsko vijeće

ISO Standard

Dokumenti Općine

Pristup informacijama

Za mlade

Budžet

Godina poslije

Odluke Općinskog vijeća