Prijava
srijeda 19.9.2018
Događaji:
Pretraga

Uprava

Nema slikeU okviru ovog programa definiše su pojam korupcije, međunarodni i domaći pravni aspekti i drugi aspekti vezani za organ uprave općine Tešanj.Kompletan program pogledajte na:

http://www.opcina-tesanj.ba/admin/slike/doc/Program%20borbe%20protiv%20korupcije%20u%20organu%20uprave.pdf

Nema slikeOdluku pogledajte na:

odluka naknada za vatrogastvo.pdf

Podkategorije

Općinski načelnik

Općinska uprava

Općinsko vijeće

ISO Standard

Dokumenti Općine

Pristup informacijama

Za mlade

Budžet

Godina poslije

Odluke Općinskog vijeća